Типове диаманти и как да различим естествените от синтетичните

Типове диаманти и как да различим естествените от синтетичните (за напреднали)

В тази статия ще разгледаме какви типове диаманти съществуват и какви са техните основни характеристики. Също така ще може да се запознаете с видовете синтетични диаманти и към кой тип диаманти най-често попадат.

Любопитен факт е, че безцветните естествени диаманти най-често попадат в един тип, докато безцветните синтетични диаманти в повечето случаи попадат в друг тип. Поради различията в характеристиките на двата типа диаманти те могат да бъдат разпознати един от друг използвайки ултравиолетова светлина. Именно на този вид тест ще се спрем по-подробно в тази статия като метод за индикиране дали диамантът е естествен или създаден в лабораторни условия. Ако не сте запознати какво е флуоресценция и фосфоресценция при скъпоценните камъни ви съветваме първо да прочетете нашата статия посветена специално на това.

Тази статия е предназначена за напреднали читатели, които искат да научат малко повече за диамантите, както и за различаването на естествените от синтетичните диаманти посредством тяхната флуоресценция и фосфоресценция. Ако все още не сте прочели нашата статия за това как се определя качеството на диамант или искате просто по-леко четиво то ние ви препоръчваме да започнете с нея.

Типове диаманти

Диамантите се разделят на два основни типа – Тип I и Тип II като всеки от тях допълнително се разделя на А и Б. Поради това съществуват диаманти, които могат да принадлежат към Тип Iа, Тип Iб, Тип IIа или Тип IIб. Всеки от тях има своите специфични характеристики, които ще обобщим съвсем накратко в по-долните редове.

Тип I

Диамантите от този тип се характеризират със съдържанието на азот в тяхната структура. В последствие те се разделят допълнително на Тип Iа и Тип Iб. Азотът в Ia диамантите се среща по двойки или групи от атоми. От друга страна, азотът в диамантите от тип Iб се разпределя в диамантения кристал като единични атоми и не е концентриран в маси.

Естествените диаманти от Тип Iа са най-често срещаните в природата. Противоположно, Тип Iб се срещат рядко в природата. Както Iа, така и Iб се отличават с липса на електропроводимост и много добра топлопроводимост.

Обикновено диамантите от Тип Iа са от безцветни до жълтеникави, жълти, кафяви, маслинено зелени, сиви или зелени (рядко). Диамантите от Тип Iб са “фенси жълти”, по-наситено жълти от Тип Iа.

Тип II

Характеризират се с това, че не съдържат значителни количества азот. През 50-те години на миналия век, учените ги разделят допълнително на два подвида – Тип IIа и Тип IIб.

Естествените диаманти от Тип IIа са много рядко срещани в природата, а тези от Тип IIб са изключително рядко срещани в природата. Повечето естествени сини диаманти са от Тип IIб.

Тип IIа не са електропроводими, но Тип IIб са полупроводник. Топлопроводимостта на Тип IIа е от 3 до 5 пъти по-голяма от колкото тази при Тип I. От друга страна топлопроводимостта на Тип IIб варира от камък до камък.

Диамантите от Тип IIа може да са безцветни, кафеви до светло кафеви, понякога розови или синьо-зелени. Тип IIб са най-често сини, понякога сиви.

Видове синтетични диаманти

На пазара се срещат два основни вида синтетични диаманти – HPHT (high pressure high temperature) и CVD (chemical vapor deposition). За първи път синтетични диаманти са произведени през 50-те години на миналия век за индустриални цели. Около 2000-та година се появяват ограничени количества синтетични диаманти и в бижутерията. В днешно време те са широко разпространени в целия свят.

За разлика от култивираните перли, които се отглеждат в стриди или миди в природата и е необходимо за формирането им между няколко месеца до няколко години, синтетичните  диаманти са произведени в лабораторни условия за относително кратко време от учени. Това е една от основните причини защо култивираните перли се възприемат позитивно в бижутерията докато синтетичните диаманти са обикновено нежелани и се избягват в скъпата бижутерия.

Колко често са срещани диамантите от различните типове?

Около 97% от всички естествени диаманти са от Тип Iа и около 1-2% са от Тип IIа. По-малко от 1% от всички естествени диаманти са от Тип Iб.

За сметка на това повечето HPHT оцветени синтетични диаманти са от Тип Iб и повечето CVD и HPHT безцветни диаманти са от Тип IIа.

Ориентировъчното разпространение на диамантите от всеки тип е обобщено в следната таблица:

 • Type Ia – Естествените диаманти от този тип с почти безцветен до безцветен цвят са често срещани. От друга страна HPHT синтетичните диаманти могат да се намерят само на експериментално ниво.
 • Type Ib – Естествените диаманти от този тип с жълт цвят са рядко срещани. CVD синтетичните диаманти са също рядко срещани. От друга страна HPHT синтетичните диаманти са често срещани.
 • Type IIa – Безцветните естествени диаманти от този тип са рядко срещани. За сметка на това HPHT и CVD синтетичните диаманти са често срещани.
 • Type IIb – Естествените както и CVD синтетичните диаманти от този тип със син цвят са рядко срещани. За сметка на това HPHT синтетичните диаманти са често срещани.

Когато няколко диаманта са от един и същ тип е по-трудно да се различи синтетичният диамант от естествен такъв.

Какви са начините да се различи естествен диамант от синтетичен такъв?

Тъй като естествените диаманти са се формирали дълбоко в земята милиони години, те имат различен модел на растеж в сравнение със синтетичните диаманти произведени в лабораторни условия за няколки дни или седмици.

Различаването между естествен и синтетичен диамант може да бъде трудно и е необходима оценката на сертифицирана лаборатория, за да сте сигурни. Въпреки това в тази статия ще се спрем по-подробно върху флуоресценцията и фосфоресценцията при диамантите. Сравнително висок процент на естествените и синтетични диаманти може да бъдат разпознати един от друг използвайки този вид тестове. Това се дължи на факта, че безцветните естествени диаманти са основно от Тип Iа, а синтетичните безцветни диаманти са предимно от Тип IIa. Докато едните излъчват по силна светлина при осветяване с ултравиолетовата светлина с дълги вълни (LW UV) в сравнение с късовълнова ултравиолетова светлина (SW UV) при другите е точно наобратно. Цвета на флуоресценцията обикновено също е различен при естествените и синтетичните диаманти.

Флуоресценция при естествените и синтетични диаманти от Тип I и Тип II

Ако не сте запознати какво е флуоресценция и фосфоресценция при скъпоценните камъни ви съветваме преди да продължите напред първо да прочетете нашата статия посветена специално на това.

По-долу сме обобщили основните характеристики на диамантите от Тип I и Тип II:

Флуоресценция при осветяване с ултравиолетовата светлина с дълги вълни (LW UV)

 • Тип Iа – От никаква до обичайно слаба до много силна синя флуоресценция.
 • Тип Iб – Често никаква; понякога слаба жълта или оранжева флуоресценция.
 • Тип IIа – Никаква или слаба синя, понякога оранжева в розовите диаманти.
 • Тип IIб – Обикновено никаква, рядко тебеширено синьо-зелена, слаба до умерена оранжева до оранжево-червена.

Флуоресценция при осветяване с късовълнова ултравиолетова светлина (SW UV)

 • Тип Iа – От никаква до слаба до силно синя. Непрозрачна при SW UV.
 • Тип Iб – Често никаква; понякога слаба жълта или оранжева. Непрозрачна при SW UV.
 • Тип IIа – Никаква или слаба синя или зеленикаво сива, понякога оранжева в розовите диаманти. Прозрачна при SW UV.
 • Тип IIб – Обикновено никаква, понякога слаба до умерена жълта към синкаво-бяла, рядко оранжева към оранжево-червена към червена.

Обикновено естествените диаманти флуоресцентират по-силно на LW UV светлина сравнено с флуоресценцията им на SW UV светлина.

Синият цвят е най-разпространеният цвят при LW UV флуоресценция при безцветните и жълти естествени диаманти.

Флуоресценцията при HPHT жълт и безцветен синтетичен диамант варира от никаква до зеленикаво-жълта до сивкаво-жълта. В някои случаи е възможно да се наблюдават бледо синкаво-бели флуоресцентни цветове при HPTH синтетичен диамант.

CVD синтетичен диамант обикновено флуоресцентира в оранжено до оранжево-жълти цветове. След HPHT третиране, флуоресцентира в жълто-зелено при SW и LW UV светлина.

Жълт, безцветен или почти безцветен диамант със силна синя флуоресценция при LW UV светлина с голяма доза вероятност е естествен.

Обикновено разпределението на UV флуоресценцията по естествения диамант е по-равномерна от колкото при синтетичните образци.

Когато оценявате флуоресценцията на диамант е най-добре камъкът да бъде сложен върху черна повърхност и да извършвате теста в напълно тъмна стая. Изчакайте очите ви да привикнат към тъмнината и задължително носете защитни очила.

Въпреки, че флуоресценцията е един добър индикатор не бива да се разчита на един единствен тест при разпознаването на естествени и синтетични диаманти. За да сте напълно сигурни е необходимо да се обърнете към сертифицирана лаборатория или към специалист-гемолог разполагащ с необходимото оборудване и умения.

Фосфоресценция при естествените и синтетични диаманти от Тип I и Тип II

Ако видимата светлината, която излъчва скъпоценният камък продължи, след като първоначалният източник на ултравиолетови лъчи е спрян то това означава, че камъкът фосфоресцентира.

По-долу сме обобщили основните характеристики на диамантите от Тип I и Тип II:

Фосфоресценция

 • Тип Iа – Понякога слаба жълта (LW & SW), с трайност 30 секунди или по-малко.
 • Тип Iб – Понякога слаба до умерена жълта (LW & SW), обикновено с трайност по-малко от 15 секунди.
 • Тип IIа – Обикновено никаква, въпреки това най-големият фасетиран диамант в света Кулинан I, фосфоресцира за няколко минути.
 • Тип IIб – Много рядко слаба до умерено синкаво-бяла при LW, обикновено винаги синкаво-бяла при SW; рядко слаба до умерено жълта, оранжева или оранжево-червена при SW, по-малко от 15 секунди.

Синтетичните безцветни и сини диаманти обикновено фосфоресцират по-дълго при SW UV светлина, от колкото естествените диаманти, след като светлината е изключена.

Всъщност някои синтетични диаманти могат да фосфоресцират от няколко минути до няколко часа в тъмното.

За сравнение, фосфоресценцията на естествените сини диаманти обикновено е по-малко от 30 секунди, въпреки че и тук се срещат изключения като например диамантите Кулинан.

Обобщение

В тази статия разгледахме диамантите от Тип I и Тип II и техните основни характеристики. Запознахме ви с любопитния факт, че около 97% от всички естествени диаманти попадат към Тип Iа и около 1-2% са от Тип IIа. За сметка на това повечето CVD и HPHT безцветни диаманти са от Тип IIа.

Поради различията в характеристиките на двата типа те могат да бъдат разпознати един от друг използвайки ултравиолетова светлина. Докато едните излъчват по силна светлина при осветяване с ултравиолетовата светлина с дълги вълни (LW UV) в сравнение с късовълнова ултравиолетова светлина (SW UV) при другите е точно наобратно. Цвета на флуоресценцията обикновено също е различен при естествените и синтетичните диаманти.

Разбира се не бива да се разчита на един единствен тест при разпознаването на естествени и синтетични камъни. Това трябва да ви послужи само като първоначален индикатор. За да бъдете сигурни е необходимо да се обърнете към сертифицирана лаборатория или към специалист-гемолог разполагащ с необходимото оборудване и умения.

Ако вълнуващият момент да предложите на половинката ви наближава в нашия блог сме подготвили специална статия за това как да изберем перфектния годежен пръстен, а също така може да научите как се определя качеството на диамант и да се запознаете с процеса по поръчка на годежен пръстен с диамант или друг скъпоценен камък в нашата страница подготвена специално за това. В нея можете да разгледате и част от нашите творби, които сме изработвали за клиентите ни.

Нашият гемолог-консултант е винаги на разположение за консултация. Може да се свържете с нас чрез контактната форма, фейсбук, инстаграм или на нашия телефонен номер 0898241940.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest


Thanku Check mark

Запитването е направено успешно

Asset 5